Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

8

Suports

Ed Kas

Contaminación acustica

| Autor/a: Ed Kas

En las grandes calles de la ciudad hay un exceso de contaminación acustica. 

Por ejemplo en la avenida meridiana, desde Fabra i Puig hasta el puente de Sarajevo, se podria instalar unas pantallas antiruidos en los laterales de la calzada. 

Las grandes vias se podrian asfaltar con material Fonoabsorbente ( http://www.lasprovincias.es/20120414/comunitatvalenciana/valencia/asfalto-fonoabsorbente-ruido-valencia-201204141113.html)

Por una ciudad mas tranquila y sostenible.

Llegir més

10

Suports

Creació conjuntament amb els municipis metropolitans d'un pla d'ajuts per la promoció de l'estalvi energètic en els comerços, les comunitats de propietaris i els habitatges .  Oferint assessorament energètic a la ciutadania (oficines energètiques municipals), de manera que permeti al conjunt de la ciutadania defensar-se contra l'abus de la contractació de potencies excesives, tarifes incorrectes, i sobre tot reduir el consum d'energia en els habitatges .
Aquest pla evidentment hauria d'esser complementari a altres plans ja existents com el de pobressa energètica.
Aqueta acció permetria millorar els objectius de reducció del consum energètic en aquest cas de caracter privat a totes les ciutats metropolitanes,  en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, permetent a l'hora alliberar les economies domestiques d'una càrrega energètica abusiva en molts casos.

Llegir més

7

Suports

El traçat de la L-3 de metro aprovada actualment en el PDI, d'esPlugues a Sant Feliu de Llobregat no respon a criteris d'equitat i racionalitat del transport públic, doncs suposa una duplicació amb altra xarxa ferroviària existent, deixant a importants nuclis de població de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, sense cap tipus de servei ferroviàri.

Cal procedir a la revisió del traçat pensant en clau metropolitana i no solament en clau local, en aquest sentit preveure un traçat que permeti un futur mes o menys llunyà l'encreuament del riu fins a Sant Vicens del Horts i la cobertura del poligon industrial el Pla.

Llegir més

7

Suports

El traçat actual aprovat i publicat en el vigent PDI, contempla la connexió directe del tramvia per l'antiga N-340 a través de Molins de Rei fins l'estació dels FGC de 4 camins.  Aquest traçat es poc operatiu i margina de l'us del tramvia a les poblacions de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.  Cal cercar una alternativa que permeti conectar els nuclis de població ,  Cal tenir en compte que aixó permetria la correcta connexió en TP d'un nucli de població d emes de 120.000 persones (els 4 municipis).

Cal pensar també aquest mitjà de transport no tant sols com un bon mitjà de transport públic per anar a Barcelona, sino com un bon mitjà per garantir el transport de caracter comarcal i la unió dels nuclis de població de ambdos costats del riu Llobregat.

Llegir més

7

Suports

La comunicació existente entre Molins de Rei , Sant Vicenç dels Horts i Pallejà a peu o en bici, es pràcticament impossible sense jugar-se la vida en els creuaments i no existeix espai suficient ni tant sols per anar a peu.

Malgrat l'existència del pont, aquest es va dissenyar i construir en el seu dia obviant als viannats i ciclistes.  Per aquesta raó avui a 2016 , es fa imprescindible una actuació que permeti la connexió d'aquests tres municipis metropolitans de manera sostenible i segura i no solament amb vehicles.

Llegir més

7

Suports

En aquest sentit:
 • 1.1 Revisar, millorar i canviar el sistema de gestió del transport urbà i interurbà igualant en prestació de serveis a tots els municipis.
 • 1.2 Establir una politica tarifària coherent i justa que no gravi a la segona corona en un 90 % sobre el preu de la primera.
 • 1.3 Establir una política única de tarifació social, que no discrimini per raó de residència en un municipi metropolità o altre.
 • 1.4 Reestudiar tota la planificació de les infraestructures metropolitanes en especial les de mobilitat, realitzada en una epoca d'euforia económica, planificant a mitjà termini i amb mitjans alternatius de menor cost que puguin optimitzar i millorar garantint un bon nivell de qualitat del transport públic a totes les ciutats i  pobles metropolitans.

Llegir més

10

Suports

Per tal de lluitar contra el canvi climàtic i reduir emissions de CO2 i de contaminants produits per la circulació de vehciles diesel, i per tal d'evitar o minorar la congestió en les vies d'alta capacitat metropolitanes, especialment al Baix Llobregat, cal tractar de manera important la mobilitat de mercaderies, majoritàriament transportades per carretera. En aques sentit crec imprescindible l'adopció de tres linies de treball:
 • 1.1 Establir les accions politiques necessàries per  potenciar el trasavassament de mercaderies al tren en el port de Barcelona i Zona Franca, aprofitant al màxim la xarxa de tren per mercaderies construida i acabant el que manca per fer.
 • 1.2 Establir la regulació i optimització dels vials d'alta capacitat i especial en episodis d'alta contaminació atmosfèrica
  Entenc completment necessari forçar la prohibició de circulació de camions pessants a les hores de congestió viària pels vials de gran capacitat especialment per l'eix del Baix Llobregat, doncs a mes de la contaminació que originen les retencions, provoca no poques situacions de perill d'accidents.  En aquest sentit des de l'AMB s'ha de promoure la logistica nocturna especialment al port de Barcelona i forçar al canvi d'habits del transport de mercaderies a les hores amb menor circulació de vehicles.  Cal optimizar el vials  existents abans de gastar ni un sol centim, en vials exclusius per camions i grans infraestructures que trinxaràn mes un territori completament trinxat per les infraestrucutures ja existents.
 • 1.3 Forçar l'adopció de mesures que permetin l'estada neta dels vaixells de càrrega i creuers , mitjançat la seva connexió a la xarxa elèctrica , prohibint el funcionament dels motors diesel en el vaixells atracats  en els molls del port de Barcelona.

Llegir més

10

Suports

Susanna Reigada

Foment i protecció de l'agricultura periurbana

| Autor/a: Susanna Reigada

Protegir i formentar de forma clara les activitats agropecuàries de les nostres zones periurbanes que s'han vist minvades i sotmeses de forma intensa i agressiva aquests darrers anys. L'agricultura de proximitat és agricultura de qualitat per diferents motius: fomenta llocs de treball, redueix la petjada de carboni d'allò que consumim, millora la qualitat de l'aire, etc... Cal protegir de forma clara els terrenys agrícoles, definir-los com a tal i destinar-los activitats agrícoles professionals. La creacció d'un banc de terres permetria, també, la incorporació de joves pageses als nostres camps.

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

És fonamental que els grans parcs siguin coneguts i gaudits per tota la ciutadania metropolitana barcelonina: Collserola, Cervantes,  Trinitat, Montjuïc, Fluvial del Besòs, Delta del Llobregat, Castelldefels, Botànic, Torreblanca, de Can Solei i de Ca l'Arnús, Can Mercader, Can Vidalet,.....Actualment, és molt superior el coneixement que els no ciutadans de Barcelona tenen dels de la capital que no pas a l'inrevés. És una cosa fàcil de corregir. Cal incrementar-hi el transport públic de referència

Llegir més

3

Suports


 • La Plataforma ciutadana ha organitzat diferents jornades participatives obertes, d'on s'han recollit propostes i on s'ha conclòs que un «nou barri» no respon a les necessitats de Sant Adrià (encara hi ha molt habitatge nou sense vendre i molts projectes immobiliaris aprovats i pendents d'execució).

Propostes

 • Una Residència pública per a gent gran.
 • Un Centre de formació professional i ocupacional.
 • Ordenar el sòl industrial per tal d'afavorir la implantació d'indústries de baix impacte mediambiental aprofitant la proximitat (2 parades de tramvia) del nou Campus de la UPC i de l'Institut de Recerca de l'Energia (IREC).

Llegir més

12

Suports

AMB

Bicicleta

| Autor/a: AMB

Fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, l'escola i els serveis, incrementant el seu pes com a mode de transport sostenible, en benefici de la qualitat de l'aire i la salut de les persones.
 • Estendre la xarxa metropolitana de vies ciclables, tot millorant la interconnexió entre les xarxes municipals i l'enllaç amb els punts d'intercanvi modal i reforçant els espais segurs de circulació i aparcament, mitjançant l'aprovació d'un Pla metropolità de vies ciclables.
 • Incorporar el Pla metropolità de vies ciclables en el marc de la redacció del PDU, com una xarxa metabòlica més per a la mobilitat de persones i mercaderies dins del territori de la metròpolis de Barcelona.
 • Executar, directament o en coordinació amb els ajuntaments metropolitans, els projectes de millora o extensió de la xarxa ciclable del territori, amb especial èmfasi en la connectivitat de la xarxa existent.
 • Promoure la mobilitat en bicicleta mitjançant l'extensió i reforç del sistema d'aparcaments segurs (Bicibox, places d'aparcament subterrani o d'altres) i del sistema de préstec de bicicletes (Bicing), en funció dels diferents acords amb els municipis, i estudiar un model d'estacionament segur de bicicletes de gran capacitat, per instal·lar-lo en estacions ferroviàries de gran demanda.
 • Promoure l'ús de la bicicleta i els serveis associats, afavorint les iniciatives municipals en aquest sentit, com ho són els serveis de lloguer públic de bicicletes o els tallers de reparació o autoreparació. Crear una Oficina Metropolitana de la Bicicleta que doni suport tant als ajuntaments com a les persones que utilitzen aquest mode de transport, canalitzant l'esforç de l'AMB en comunicació i promoció de la bicicleta.

Llegir més

9

Suports

AMB

Innovació en mobilitat

| Autor/a: AMB

Impulsar el Pla metropolità per a la mobilitat neta per reforçar projectes singulars i innovadors de mobilitat sostenible.
 • Analitzar la creació de zones d'atmosfera protegida al territori de l'AMB, en col·laboració amb els ajuntaments, i valorar l'establiment del conjunt de l'AMB com a zona d'atmosfera protegida i de baixes emissions del transport.
 • Impulsar la coordinació de les polítiques locals de gestió de l'aparcament.
 • Promoure la mobilitat en bicicleta com a mode en creixement per a la mobilitat diària, amb efectes positius per a la qualitat de l'aire i per a la salut de les persones, tot coordinant les ordenances municipals de mobilitat, i estudiant la consolidació d'una mobilitat còmode i segura per a desplaçaments a peu a l'escola i per a itineraris culturals, d'oci i saludables.
 • Continuar la renovació de la flota de transport públic de superfície amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions, amb prioritat pels autobusos amb sistemes híbrids amb motors elèctrics, i fer un seguiment dels canvis tecnològics que es van produint entre els fabricants de vehicles, per tal de reorientar la renovació de la flota cap a la reducció d'emissions i de consum energètic.
 • Donar suport a la implantació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics com a instrument per promoure'n la utilització, tant per part dels particulars com de les empreses –especialment les que disposen de flotes–, subvencionant punts de recàrrega de titularitat municipal al carrer i de recàrrega vinculada per a les seves flotes de servei.
 • Dissenyar escenaris de contenció de l'ús dels vehicles dièsel a l'AMB, especialment a les zones d'atmosfera protegida.
 • Donar suport a la compra de vehicles elèctrics, tant per part dels particulars com de les empreses, especialment les que disposen de flotes. Afavorir accions municipals que ampliïn serveis entorn dels vehicles d'emissions zero i de baixes emissions: cotxes d'ús i de propietat compartida.
 • Continuar coliderant la plataforma LIVE, com a instrument fonamental de col·laboració público-privada per a la promoció de l'ús de vehicles elèctrics i la dotació de les infraestructures que es requereixen.
 • Definir una política metropolitana d'aparcaments i de logística de distribució comercial urbana, a l'efecte de reduir la contaminació atmosfèrica i acústica.
 • Treballar en un distintiu "ECO" per a les empreses que incorporin la mobilitat sostenible en la prestació dels seus serveis o en l'exercici de les seves activitats, així com en els viatges domicili-feina dels seus treballadors.

Llegir més

Següent
28