AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Operador energètic

| Autor/a: AMB

Contribuir a l'extensió dels serveis i a la gestió pública i comunitària de l'operador energètic
 • Fomentar la seva implementació als edificis públics de l'AMB i obrir-lo progressivament als usuaris residencials i comercials a tot l'àmbit metropolità.
 • Desenvolupar pilots de l'operador en 3 àmbits que permetin consolidar-lo: a) polígons industrials, b) barris amb criteris energètics i c) rehabilitacions energètiques.
 • Ampliar l'Observatori Metropolità de l'Energia amb la incorporació de cartografia energètica, renovació de balanços energètics municipals agregats i dades massives d'energia sobre Barcelona.
 • Implementar el model metropolità d'escoles NZEB.
 • Redactar el Pla director d'emmagatzematge a l'AMB 2023, un estudi de com, quan i on convé fer inversions en emmagatzematge els pròxims 4 anys, tenint en compte l'anàlisi del cicle de vida (LCA).

Llegir més

1

Suports

Pla clima i energia 2030

| Autor/a: AMB

Desenvolupar el Pla clima i energia 2030
 • Actualitzar i fer el seguiment del Pla clima i energia: fixació de nous objectius d'energia i noves accions, possible incorporació de l'horitzó 2050, estratègia per actualitzar les accions i introducció de la perspectiva de justícia climàtica en totes les accions proposades pel Pla.
 • Incorporar accions  hipocarbòniques en les principals licitacions del mandat i concretar els fons necessaris del Pla d'Inversions 2020-2023 per a les actuacions del Pla clima i energia 2030 i per a l'acció d'emergència climàtica. 

Llegir més

1

Suports

Administració eficient i sostenible

| Autor/a: AMB

Promoure una administració eficient, eficaç i sostenible
 • Continuar implementant mesures de millora de l'eficiència energètica als edificis de l'AMB.
 • Continuar la renovació del parc mòbil de l'AMB amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions i més eficients energèticament, prioritàriament de vehicles elèctrics.
 • Assegurar la sostenibilitat econòmica dels serveis metropolitans.
 • Impulsar el pla de carrera per als treballadors i treballadores de la institució.
 • Actualitzar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes dependents.
 • Utilitzar les possibilitats que es fixin legalment per tal de rebaixar tant com es pugui la temporalitat del personal.
 • Implementar el subministrament energètic als edificis públics de l'àmbit de l' AMB mitjançant Barcelona Energia (l'operador energètic metropolità).
 • Assumir les competències traspassades arran de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, segons decret la Generalitat.

Llegir més

3