Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

1

Suports

Jose Manuel Piña Martinez
Bona tarda, Em dic Josep i resideixo al municipi de Badalona desde fa mes de 30 anys, i concretament el barri de Lloreda. En relació al transport públic-mobilitat a aquesta zona on visc, voldria reivindicar que al 2010 es va presentar l' estudi de perllongació de la linea 1 de TMB desde Fondo cap als nous trams: 'Lloreda' i 'Sant crist', projecte presentat pel secretari de movilitat sr. Manel Nadal i alcalde sr.Jordi Serra i que desde llavors continua estancat sense aprovació. És una realitat que els veïns de barris com lloreda, sant crist, etc (de la part muntanya de badalona) ens trobem bastant aïllats de les dos parades de metro meé properes: fondo (llindant quasibé amb santa coloma) o pep ventura, i sovint són barris amb fortes pendents i desnivells, amb la dificultat que suposa anar carregats amb bosses de compra, gent gran, etc. Es per aquest motiu que crec seria interesant activar aquest antic projecte de perllongació per millorar l' accesibilitat i al cap a la fi la qualitat de vida d' aquets barris. D'altra banda, des del punt de vista de mobilitat ecològica i sostenible demanaria que s'ampliés el servei de bicing a Badalona amb la construcció de noves parades de bicis, com ja des de fa anys funciona al centre de barcelona-ciutat amb exit d' abonats sobretot el sector jovent i estudiants. Voldria em responguessin per part del dpt. competent quin és el pla estratègic previst per aquest dos temes exposats. Molt agraït.

Llegir més

2

Suports

Ferran Roig

PROMOCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES A LA XARXA VIÀRIA

| Autor/a: Ferran Roig

Com a usuari de les carreteres i demés vies públiques de l'AMB.

Proposo fer campanyes per promoure les bones pràctiques en els seus usuaris, etc.

Sovint se senten queixes de falta d'infraestructures, i hi estic totalment d'acord.

Però estem infrautilitzant la xarxa existent quan molts pocs usuaris de les vies ràpides circulen pel carril de l'esquerra, o quan no hi ha la costum de possar l'intermitent en una rotonda, etc.

Crec que amb petites accions hi ha petits marges per millorar la capacitat de les infraestructures que tenim.

Gràcies.  

Llegir més

3

Suports

Ferran Roig


Com a usuari de les Rondes de Barcelona i amb el propòsit de reduir una bona part de les congestions de trànsit que pateixen.

Proposo la creació i gestió d'equips d'intervenció ràpids format per grues i policia per resoldre i desallotjar en el menor temps possible les incidències d'avaries i accidents de trànsit que sovint ocorren.

Sense haver realitzat cap càlcul econòmic i cap estudi de la xarxa, suposo que en horaris laborals el cost econòmic i ecològic de tenir milers de cotxes, furgonetes i camions en una congestió compensaria el cost d'aquests equips i milloraria la productivitat del nostre país.

Gràcies. 

Llegir més

3

Suports

José Luis de Hoyos Guerrero

En el marc del projecte "Gesmopoli" finançat en part amb fons de la UE, es van crear unes Taules de Mobilitat en alguns Polígons Industrials on estaven representades els Ajuntaments, les empreses, les autoritats de transport, els sindicats, les patronals, els operadors de transport de cada un dels Polígons Industrials. Fruit del treball d'aquestes Taules de Mobilitat es van elaborar uns Plans de Mobilitat a cada PI, on s'indicaven una serie de messures per tal de millorar l'accés als llocs de trebal millorant tots els modes de transport, prioritzant els més sostenibles i segurs.

PROPOSTES:

1.- Revisar després de més de 5 anys les messures contingudes en aquests Plans de Mobilitat, tornant a reunir les Taules de Mobilitat.

2.- Crear la figura de Gestor de Mobilitat, que mantingui vigent l'acompliment dels Plans.

3.- Replicar aquesta experiéncia a més Polígons Industrials, especialment als que tenen emnys serveis de Transport Públic

Llegir més

3

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Exigència de màxima prioritat al CORREDOR MEDITERRANI

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

El govern autoritari i profundament anticatalà del PP ha impedit fins ara tot progrés de les seves obligacion respecte a passatgers i mercaderies entre Algesires i la Jonquera. Les properes eleccions espanyoles han de trencar radicalment aquest estat de coses. S'ha d'acabar amb la política radial de l'Estat espanyol a tots els efectes.

Llegir més

7

Suports

El traçat de la L-3 de metro aprovada actualment en el PDI, d'esPlugues a Sant Feliu de Llobregat no respon a criteris d'equitat i racionalitat del transport públic, doncs suposa una duplicació amb altra xarxa ferroviària existent, deixant a importants nuclis de població de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, sense cap tipus de servei ferroviàri.

Cal procedir a la revisió del traçat pensant en clau metropolitana i no solament en clau local, en aquest sentit preveure un traçat que permeti un futur mes o menys llunyà l'encreuament del riu fins a Sant Vicens del Horts i la cobertura del poligon industrial el Pla.

Llegir més

7

Suports

El traçat actual aprovat i publicat en el vigent PDI, contempla la connexió directe del tramvia per l'antiga N-340 a través de Molins de Rei fins l'estació dels FGC de 4 camins.  Aquest traçat es poc operatiu i margina de l'us del tramvia a les poblacions de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.  Cal cercar una alternativa que permeti conectar els nuclis de població ,  Cal tenir en compte que aixó permetria la correcta connexió en TP d'un nucli de població d emes de 120.000 persones (els 4 municipis).

Cal pensar també aquest mitjà de transport no tant sols com un bon mitjà de transport públic per anar a Barcelona, sino com un bon mitjà per garantir el transport de caracter comarcal i la unió dels nuclis de població de ambdos costats del riu Llobregat.

Llegir més

7

Suports

La comunicació existente entre Molins de Rei , Sant Vicenç dels Horts i Pallejà a peu o en bici, es pràcticament impossible sense jugar-se la vida en els creuaments i no existeix espai suficient ni tant sols per anar a peu.

Malgrat l'existència del pont, aquest es va dissenyar i construir en el seu dia obviant als viannats i ciclistes.  Per aquesta raó avui a 2016 , es fa imprescindible una actuació que permeti la connexió d'aquests tres municipis metropolitans de manera sostenible i segura i no solament amb vehicles.

Llegir més

7

Suports

En aquest sentit:
 • 1.1 Revisar, millorar i canviar el sistema de gestió del transport urbà i interurbà igualant en prestació de serveis a tots els municipis.
 • 1.2 Establir una politica tarifària coherent i justa que no gravi a la segona corona en un 90 % sobre el preu de la primera.
 • 1.3 Establir una política única de tarifació social, que no discrimini per raó de residència en un municipi metropolità o altre.
 • 1.4 Reestudiar tota la planificació de les infraestructures metropolitanes en especial les de mobilitat, realitzada en una epoca d'euforia económica, planificant a mitjà termini i amb mitjans alternatius de menor cost que puguin optimitzar i millorar garantint un bon nivell de qualitat del transport públic a totes les ciutats i  pobles metropolitans.

Llegir més

10

Suports

Per tal de lluitar contra el canvi climàtic i reduir emissions de CO2 i de contaminants produits per la circulació de vehciles diesel, i per tal d'evitar o minorar la congestió en les vies d'alta capacitat metropolitanes, especialment al Baix Llobregat, cal tractar de manera important la mobilitat de mercaderies, majoritàriament transportades per carretera. En aques sentit crec imprescindible l'adopció de tres linies de treball:
 • 1.1 Establir les accions politiques necessàries per  potenciar el trasavassament de mercaderies al tren en el port de Barcelona i Zona Franca, aprofitant al màxim la xarxa de tren per mercaderies construida i acabant el que manca per fer.
 • 1.2 Establir la regulació i optimització dels vials d'alta capacitat i especial en episodis d'alta contaminació atmosfèrica
  Entenc completment necessari forçar la prohibició de circulació de camions pessants a les hores de congestió viària pels vials de gran capacitat especialment per l'eix del Baix Llobregat, doncs a mes de la contaminació que originen les retencions, provoca no poques situacions de perill d'accidents.  En aquest sentit des de l'AMB s'ha de promoure la logistica nocturna especialment al port de Barcelona i forçar al canvi d'habits del transport de mercaderies a les hores amb menor circulació de vehicles.  Cal optimizar el vials  existents abans de gastar ni un sol centim, en vials exclusius per camions i grans infraestructures que trinxaràn mes un territori completament trinxat per les infraestrucutures ja existents.
 • 1.3 Forçar l'adopció de mesures que permetin l'estada neta dels vaixells de càrrega i creuers , mitjançat la seva connexió a la xarxa elèctrica , prohibint el funcionament dels motors diesel en el vaixells atracats  en els molls del port de Barcelona.

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Dret metropolità a la Cultura

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

No sé veure entre les propostes del PAM-AMB cap que es refereixi a aquest dret essencial de ciutadania: un equilibri d'igual a igual etre pobles i ciutats de l'AMB. I, sobretot, que cap nou equipament cultural important tingui seu a la capital (com a sigut sempre la norma) sinó a qualsevol de les altres ciutats preparades per acollir-lo: museu de l'Ermitage, de Woody Allen, del Còmic,....., manifestacions esportives de masses, grans celebracions i fires,.......

Llegir més

4

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
 • Mobilitat:

 • Peatonal:
  • Passeig marítim de baix impacte ambiental que connecti amb Badalona, el Parc Fluvial i el marge dret del Besòs.
  • Accessos per  c/Olímpic (connexió eficient amb passeig marítim i parc fluvial), Av. de la Platja i Av. Maresme.

 • Transport públic:
  • Accessos en bus per c/Olímpic i Av. Maresme. Circulació exclusiva per Av.Eduard Maristany costat mar.

 • Vehicle privat:
  • Accessos per c/Olímpic i Av. Maresme i circulació per Av.Eduard Maristany costat mar i zones d'aparcament integrades a l'entorn i correctament dimensionades per satisfer les necessitats de l'oferta cultural i esportiva.

 • Av. Eduard Maristany costat mar:
  • Arreglar, dimensionant adequadament, el pas estret i perillós que representa el tram que va des de l'alçada de l'Av. Maresme fins al carrer de la Mar Negra  dins el terme de Badalona.

Llegir més

12