AVÍS: Procés de participació en línea tancat

1

Suports

Estendre l'educació ambiental

| Autor/a: AMB

Estendre territorialment i sectorialment les actuacions d'educació ambiental
  • Concretar la presència territorial mitjançant punts mòbils (unitat mòbil del Compartim un Futur, xarxa d'equipaments sostenibles) o fixos (p. ex. Fàbrica del Sol), que actuaran també com a refugis climàtics.
  • Impulsar la perspectiva de gènere i d'inclusió en aquest àmbit.
  • Desenvolupar la línia educativa del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
  • Obligar les concessions, etc. a preveure en les instal·lacions i espais els mitjans necessaris per a la funció pedagògica que també tenen.
  • Renovar i aprovar el nou Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) 2021-2030.

Llegir més

1

Suports

Educació ambiental

| Autor/a: AMB

Intensificar el programa metropolità d'educació ambiental Compartim un Futur
  • Impulsar els públics de formació no reglada (FNR) per estendre la cultura de la sostenibilitat i augmentar l'oferta per a formació reglada (FR).
  • Desenvolupar una línia específica d'aprenentatge servei a partir de treballs fets i centrada en projectes de qualitat i assistència personalitzada i projectes autònoms modulars adaptats a cada usuari. 

Llegir més

2