Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

PAM 2016 | 2019

Pla d'Actuació Metropolitana

 • Pla d'Actuació Metropolità

  Pla d'Actuació Metropolità

  Per un espai metropolità més just, democràtic i sostenible

 • 3 EIXOS

  3 EIXOS

  metropolitans

 • 11 PRIORITATS

  11 PRIORITATS

  estratègiques

 • 22 LÍNIES

  22 LÍNIES

  d'actuació

 • 84 OBJECTIUS

  77 OBJECTIUS

  definits

 • 367 ACTUACIONS

  366 ACTUACIONS

  previstes

El Pla d'actuació metropolità (PAM) és el document on es recullen les fites que la institució es compromet a aconseguir durant el mandat 2015-2019. Serveix, doncs, per a concretar a nivell operatiu, en cada àrea de gestió, les línies d'intervenció, els objectius i les actuacions necessàries er tal de desenvolupar adientment les propoestes que l'equip de govern vol aportar a terme per assolir les estratègies establertes en l'Acord de Govern signat entre els 4 grups polítics que formen part del govern metropolità.

Informació del procés participatiu previ

El procés participatiu previ a la redacció i aprovació definitiva del PAM 2016-2019, va servir per recollir les propostes de la ciutadania. Aquest, procés, realitzat entre els mesos de març i maig del 2016, es va fer en dos formats: a través de vüit sessions presencials i a través d'un espai obert de participació al web del PAM. En aquest apartat es poden consultar els diferents informes de les sessions presencials, les diverses propostes presentades a través de la web de participació i el document base de partida del procés de participació.

Sessions presencials