Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

3

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Exigència de màxima prioritat al CORREDOR MEDITERRANI

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

El govern autoritari i profundament anticatalà del PP ha impedit fins ara tot progrés de les seves obligacion respecte a passatgers i mercaderies entre Algesires i la Jonquera. Les properes eleccions espanyoles han de trencar radicalment aquest estat de coses. S'ha d'acabar amb la política radial de l'Estat espanyol a tots els efectes.

Llegir més

8

Suports

Ed Kas

Contaminación acustica

| Autor/a: Ed Kas

En las grandes calles de la ciudad hay un exceso de contaminación acustica. 

Por ejemplo en la avenida meridiana, desde Fabra i Puig hasta el puente de Sarajevo, se podria instalar unas pantallas antiruidos en los laterales de la calzada. 

Las grandes vias se podrian asfaltar con material Fonoabsorbente ( http://www.lasprovincias.es/20120414/comunitatvalenciana/valencia/asfalto-fonoabsorbente-ruido-valencia-201204141113.html)

Por una ciudad mas tranquila y sostenible.

Llegir més

10

Suports

Creació conjuntament amb els municipis metropolitans d'un pla d'ajuts per la promoció de l'estalvi energètic en els comerços, les comunitats de propietaris i els habitatges .  Oferint assessorament energètic a la ciutadania (oficines energètiques municipals), de manera que permeti al conjunt de la ciutadania defensar-se contra l'abus de la contractació de potencies excesives, tarifes incorrectes, i sobre tot reduir el consum d'energia en els habitatges .
Aquest pla evidentment hauria d'esser complementari a altres plans ja existents com el de pobressa energètica.
Aqueta acció permetria millorar els objectius de reducció del consum energètic en aquest cas de caracter privat a totes les ciutats metropolitanes,  en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, permetent a l'hora alliberar les economies domestiques d'una càrrega energètica abusiva en molts casos.

Llegir més

7

Suports

El traçat de la L-3 de metro aprovada actualment en el PDI, d'esPlugues a Sant Feliu de Llobregat no respon a criteris d'equitat i racionalitat del transport públic, doncs suposa una duplicació amb altra xarxa ferroviària existent, deixant a importants nuclis de població de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, sense cap tipus de servei ferroviàri.

Cal procedir a la revisió del traçat pensant en clau metropolitana i no solament en clau local, en aquest sentit preveure un traçat que permeti un futur mes o menys llunyà l'encreuament del riu fins a Sant Vicens del Horts i la cobertura del poligon industrial el Pla.

Llegir més

6

Suports

Miquel Mulero i Sotelo

Crear corredors verds i més zones verdes grans dins de la ciutat

| Autor/a: Miquel Mulero i Sotelo

 • Crear corredors verds entre els parcs naturals i agraris de l'AMB i de fora de l'AMB.
 • Crear més zones verdes grans dincs l'entramat urbà. De com a mínim la mida del Parc de la Ciutadella. Per treure pressió humana als parcs naturals.

Llegir més

7

Suports

La comunicació existente entre Molins de Rei , Sant Vicenç dels Horts i Pallejà a peu o en bici, es pràcticament impossible sense jugar-se la vida en els creuaments i no existeix espai suficient ni tant sols per anar a peu.

Malgrat l'existència del pont, aquest es va dissenyar i construir en el seu dia obviant als viannats i ciclistes.  Per aquesta raó avui a 2016 , es fa imprescindible una actuació que permeti la connexió d'aquests tres municipis metropolitans de manera sostenible i segura i no solament amb vehicles.

Llegir més

7

Suports

En aquest sentit:
 • 1.1 Revisar, millorar i canviar el sistema de gestió del transport urbà i interurbà igualant en prestació de serveis a tots els municipis.
 • 1.2 Establir una politica tarifària coherent i justa que no gravi a la segona corona en un 90 % sobre el preu de la primera.
 • 1.3 Establir una política única de tarifació social, que no discrimini per raó de residència en un municipi metropolità o altre.
 • 1.4 Reestudiar tota la planificació de les infraestructures metropolitanes en especial les de mobilitat, realitzada en una epoca d'euforia económica, planificant a mitjà termini i amb mitjans alternatius de menor cost que puguin optimitzar i millorar garantint un bon nivell de qualitat del transport públic a totes les ciutats i  pobles metropolitans.

Llegir més

10

Suports

Per tal de lluitar contra el canvi climàtic i reduir emissions de CO2 i de contaminants produits per la circulació de vehciles diesel, i per tal d'evitar o minorar la congestió en les vies d'alta capacitat metropolitanes, especialment al Baix Llobregat, cal tractar de manera important la mobilitat de mercaderies, majoritàriament transportades per carretera. En aques sentit crec imprescindible l'adopció de tres linies de treball:
 • 1.1 Establir les accions politiques necessàries per  potenciar el trasavassament de mercaderies al tren en el port de Barcelona i Zona Franca, aprofitant al màxim la xarxa de tren per mercaderies construida i acabant el que manca per fer.
 • 1.2 Establir la regulació i optimització dels vials d'alta capacitat i especial en episodis d'alta contaminació atmosfèrica
  Entenc completment necessari forçar la prohibició de circulació de camions pessants a les hores de congestió viària pels vials de gran capacitat especialment per l'eix del Baix Llobregat, doncs a mes de la contaminació que originen les retencions, provoca no poques situacions de perill d'accidents.  En aquest sentit des de l'AMB s'ha de promoure la logistica nocturna especialment al port de Barcelona i forçar al canvi d'habits del transport de mercaderies a les hores amb menor circulació de vehicles.  Cal optimizar el vials  existents abans de gastar ni un sol centim, en vials exclusius per camions i grans infraestructures que trinxaràn mes un territori completament trinxat per les infraestrucutures ja existents.
 • 1.3 Forçar l'adopció de mesures que permetin l'estada neta dels vaixells de càrrega i creuers , mitjançat la seva connexió a la xarxa elèctrica , prohibint el funcionament dels motors diesel en el vaixells atracats  en els molls del port de Barcelona.

Llegir més

10

Suports

Susanna Reigada

Foment i protecció de l'agricultura periurbana

| Autor/a: Susanna Reigada

Protegir i formentar de forma clara les activitats agropecuàries de les nostres zones periurbanes que s'han vist minvades i sotmeses de forma intensa i agressiva aquests darrers anys. L'agricultura de proximitat és agricultura de qualitat per diferents motius: fomenta llocs de treball, redueix la petjada de carboni d'allò que consumim, millora la qualitat de l'aire, etc... Cal protegir de forma clara els terrenys agrícoles, definir-los com a tal i destinar-los activitats agrícoles professionals. La creacció d'un banc de terres permetria, també, la incorporació de joves pageses als nostres camps.

Llegir més

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

És fonamental que els grans parcs siguin coneguts i gaudits per tota la ciutadania metropolitana barcelonina: Collserola, Cervantes,  Trinitat, Montjuïc, Fluvial del Besòs, Delta del Llobregat, Castelldefels, Botànic, Torreblanca, de Can Solei i de Ca l'Arnús, Can Mercader, Can Vidalet,.....Actualment, és molt superior el coneixement que els no ciutadans de Barcelona tenen dels de la capital que no pas a l'inrevés. És una cosa fàcil de corregir. Cal incrementar-hi el transport públic de referència

Llegir més

10

Suports

Lluís Rocha Rosal

Actualment, en casos de sustitució de baixants o teulades de fibrociment no hi control real per part de la Guardia Urbana del compliment de la normativa. Aixi com es controlen els permissos per obres menors i majors, hauria de fer-se un control del fibrociment en obres de particulars o comunitats. Encara que el fibrociment està considerat un agent cancerigen de nivell 1, la Guardia Urbana no té eines per actuar en recintes particulars com pisos, locals o comunitats de propietaris davant d'una denuncia per tractament incorrecte de materials amb fibrociment. Es propossa coordinar amb la Generalitat, la Diputació i d'altres autoritats competents la concreció de la actuació urgent en cas de tractament inadequat i de la exigencia de responsabilitats als incomplidors.

Llegir més

3

Suports

AMB

Tractament de residus

| Autor/a: AMB

Assolir la suficiència econòmica del sistema metropolità de tractament de residus.
 • Garantir la cobertura i la progressivitat de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en la despesa de gestió de residus.
 • Millorar els mecanismes d'informació i comunicació a la ciutadania i a les empreses, augmentant-ne la transparència. Reforçar el vincle de la TMTR amb la major o menor generació de la fracció resta.
 • Estudiar la possibilitat de desenvolupar una nova ordenança conjunta de recollida i de tractament de residus.
 • Estudiar la viabilitat d'un sistema integrat de gestió per al sector tèxtil, tant el de consum com el sanitari, de manera similar a l'existent per a vidre i envasos, que incorpori ingressos específics per a la gestió i el tractament d'aquesta fracció.

Llegir més

Següent
20