Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

Josep M Armengou i Iglésias

Dret metropolità a la Cultura

| Autor/a: Josep M Armengou i Iglésias

No sé veure entre les propostes del PAM-AMB cap que es refereixi a aquest dret essencial de ciutadania: un equilibri d'igual a igual etre pobles i ciutats de l'AMB. I, sobretot, que cap nou equipament cultural important tingui seu a la capital (com a sigut sempre la norma) sinó a qualsevol de les altres ciutats preparades per acollir-lo: museu de l'Ermitage, de Woody Allen, del Còmic,....., manifestacions esportives de masses, grans celebracions i fires,.......

Llegir més

9

Suports

Pol De La Torre Moral

Assemblea juvenil municipal

| Autor/a: Pol De La Torre Moral

Proposo que cada municipi tingui una assemblea juvenil on poguin participar tots els joves de 14 a 30 anys per decidir els temes de la regidoria de jovenutu. En aquesta assemblea, els joves s'haurien de representar individualment, amb veu i vot propis.

Llegir més

9

Suports

Jordi Izquierdo

Catastre amb preus de bombolla

| Autor/a: Jordi Izquierdo

El preu cadastral actual a Cornellà de Llobregat ( i suposo que a la resta del territori ) va ser revisat després de 15 anys, justament al moment de "màxim esplendor" de la bombolla immobiliaria... Molt oportú tot...

El que això comporta, es que si algú vol accedir actualment a una vivenda  ( dret constitucional fonamental ) en propietat, molt probablement tindrà que pagar molt mes d'impostos del que realment pertocarien degut a que el preus actuals del cadastre estan SOBREVALORATS respecte el preu real de la compravenda actual.

Es a dir, si pretens comprar una vivenda, el preu real de compra-venda de la mateixa es MES BAIX ( diria que en torn al 25% menys ) del preu que t'obliguen a escripturar ( preu sobre el qual es paguen la majoria de impostos ).

La proposta que llenço es precisament que es revisin aquest preus cadastrals desfasats i abusius per ajustar-los a la realitat actual...

Pensem que aquest desfàs supossa MILERS de Euros per cada immoble ( Exemple ; ITP : 10% sobre el preu de escriptura - que marca el cadastre ).

Gràcies per donar suport a aquesta proposta!

Llegir més

15

Suports

AMB

Tarifes socials en transport públic

| Autor/a: AMB

Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, adaptant-lo a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i aprofitant els nous instruments de gestió.
 • Avançar en el nou sistema de gestió del sistema de tarifació social, ampliant la prestació de serveis de l'AMB als municipis i millorant el control d'accés al sistema en coordinació amb altres administracions a través de l'Administració Oberta de Catalunya, avaluant un nou sistema de tarifació per nivell de renda, per avançar en l'equitat.
 • Consolidar la col·laboració entre l'AMB i els ajuntaments per a la inclusió de les persones entre 60 i 65 anys com a beneficiaris de la tarifació social, així com la resta de col·lectius que ho requereixin, com els que estan en situació de vulnerabilitat.
 • Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.
 • Consolidar, ajustar a les necessitats de la demanda i adaptar a la normativa vigent el transport porta a porta amb vehicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda severa, i ampliar les prestacions a altres municipis que ho requereixin, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.

Llegir més

6

Suports

Promoure polítiques de coordinació metropolitana i convivència que reforcin les garanties socials de la ciutadania.
 • Formular i implementar un Pla de barris de manera participada amb els municipis.
 • Estudiar les necessitats d'equipaments per tal de superar els dèficits de dotacions i respondre a noves realitats de serveis a les persones, en la perspectiva de formular propostes conjuntament amb els ajuntaments i en la perspectiva de l'elaboració del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU).
 • Desenvolupar plans de convivència municipals amb especial atenció als temes d'espai públic, equipaments, normatives, polítiques de ciutadania, etc.
 • Participar en els programes que s'impulsin en matèria de renovació urbana i rehabilitació d'habitatge que contemplin la millora de l'espai públic i els equipaments i els habitatges dels col·lectius més vulnerables per potenciar la cohesió, la convivència i la seguretat al territori.

Llegir més

9

Suports

AMB

Accés a l'energia

| Autor/a: AMB

Garantir el dret fonamental d'accés a l'energia.
 • Participar en la definició d'un model metropolità per l'autonomia energètica a les llars que impulsi plans, mesures i acords amb les companyies subministradores. Capacitar tècnics municipals, entitats, col·lectius socials i ciutadania en general per prevenir i mitigar el malbaratament energètic, per fomentar l'autonomia i l'eficiència energètica i lluitar contra el canvi climàtic.
 • Col·laborar en la definició d'estratègies innovadores de finançament de la rehabilitació energètica d'edificis.

Llegir més

9

Suports

AMB

Combat a les desigualtats

| Autor/a: AMB

 • Impulsar programes i projectes per fer front a les desigualtats i per reforçar la igualtat d'oportunitats i els drets socials.
 • Coordinar polítiques socials d'atenció directa a la ciutadania amb la creació d'una taula per a la promoció de polítiques comunes de rescat social i igualtat d'oportunitat, en la línia dels projectes en execució com el CUESB.
 • Impulsar el projecte de salari mínim metropolità de referència.
 • Estudiar les formes més adients per tal d'establir un sistema d'assistència tècnica als municipis que no disposen d'estructura tècnica per a desenvolupar els programes de polítiques socials impulsats per l'AMB, en col·laboració amb els consells comarcals.
 • Desenvolupar noves línies de treball relacionades amb l'accessibilitat als equipaments, serveis, espai públic, mobilitat, etc., per als diversos col·lectius afectats, de manera coordinada entre els ajuntaments i en cooperació amb altres administracions (Diputació, Generalitat i Estat).
 • Mantenir el sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió.
 • Aprofundir en la lluita contra la pobresa energètica i garantir el subministrament de serveis bàsics impulsant la implicació de les subministradores per coresponsabilitzar-les en la problemàtica.
 • Elaborar en col·laboració amb els ajuntaments la definició d'un model metropolità d'autonomia energètica a les llars.
 • Sensibilitzar i capacitar tècnics municipals, entitats, col·lectius socials i ciutadans en la prevenció i mitigament del malbaratament energètic, fomentant l'autonomia i l'eficiència energètica i d'altres serveis bàsics.
 • Impulsar el pla de lloguers socials per als col·lectius més desfavorits i cooperar amb els serveis d'habitatge en el programa específic per evitar els desnonaments per motius de vulnerabilitat econòmica a escala metropolitana.
 • Participar en la definició d'una política metropolitana d'habitatge amb relació als programes directament relacionats amb la creació d'ocupació, reactivació econòmica i cohesió social vinculats a la rehabilitació extensiva, adequació habitatges buits, eficiència energètica, lloguer social i promoció d'habitatge assequible.

Llegir més

7