PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Economia cooperativa social

| Autor/a: AMB

Impulsar l'economia cooperativa social i solidària com a estratègia de reforç del capital social, de les economies comunitàries i de resiliència de la societat metropolitana
 • Impulsar el mapa d'experiències de l'economia cooperativa social i solidària (ECSS) al territori metropolità, una eina que ha de permetre conèixer l'impacte social i econòmic d'aquestes pràctiques econòmiques a través d'estudis periòdics específics i que es convertirà en un centre de recursos.
 • Reforçar els ajuts per a la creació de noves activitats econòmiques en l'àmbit de l'ECSS i impulsar nous mecanismes de finançament per a aquestes pràctiques. econòmiques.
 • Fomentar les experiències d'economia col·laborativa que, d'acord amb la forma de gestió que adoptin i la seva finalitat, siguin iniciatives d'ECSS.
 • Donar suport als projectes de moneda complementària existents al territori i avaluar-ne la potencialitat per impulsar el creixement sostenible de les economies comunitàries.           
 • Avaluar la creació d'un segell acreditatiu de l'economia cooperativa, social i solidària al territori metropolità com a estratègia per a la diferenciació i foment entre els consumidors finals d'aquestes pràctiques econòmiques.

Llegir més

0

Suports

Política alimentària

| Autor/a: AMB

Continuar desplegant una política alimentària d'abast metropolità
 • Impulsar el document tècnic participat per diferents departaments de l'AMB «Avaluació i proposta per a una política alimentària de l'AMB» perquè es converteixi en el full de ruta de les polítiques alimentàries de l'AMB. En el marc d'aquest document, es proposarà la creació d'un equip interdepartamental per a l'impuls i coordinació de les polítiques alimentàries de l'AMB.
 • Ampliar el projecte dels menjadors escolars amb productes de proximitat i ecològics.
 • Incentivar el producte fresc i de proximitat als mercats municipals i el mercat de pagès.
 • Preservar i impulsar la producció agrícola fomentant els aliments de proximitat i els canals curts de comercialització.
 • Impulsar la creació de l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità de Barcelona, amb el concurs dels diferents agents públics i privats, com a àmbit d'avaluació, proposta i diàleg per al desenvolupament de les polítiques alimentàries locals del territori metropolità.
 • Avaluar la creació d'un contracte agrari per a les activitats agroforestals del territori metropolità, que permeti recuperar espais per a la producció agrícola i les infraestructures agroforestals de manera que contribueixi a mantenir el patrimoni i a gestionar correctament els boscos.
 • Analitzar la dimensió ambiental del sistema alimentari metropolità i de l'impacte que té el canvi climàtic amb l'objectiu d'establir accions que n'afavoreixin la resiliència i la sostenibilitat ambiental.
 • Crear una línia de suport per a programes d'incubació de nous productors agraris, de suport a la creació de noves explotacions agràries i ramaderes i per al relleu generacional en les existents.
 • Desenvolupar el pla d'acció vers la capital mundial de l'alimentació amb perspectiva metropolitana amb la col·laboració del PEMB i de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB.

Llegir més

0

Suports

Cohesió social i vulnerabilitat

| Autor/a: AMB

Pal·liar i reduir els efectes de les situacions socials de vulnerabilitat
 • Implementar el Programa metropolità de foment de la cohesió social (convivència, llars vulnerables, accessibilitat universal, gènere i identitat, atenció al sensellarisme i garantia alimentària).
 • Donar més solidesa a les bases de dades per conèixer millor la realitat social metropolitana.
 • Impulsar un espai de coordinació metropolità en matèria de polítiques socials.
 • Elaborar el mapa metropolità del programa de garantia alimentària.
 • Promocionar l'adhesió dels municipis metropolitans al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).
 • Analitzar la vulnerabilitat habitacional i residencial metropolitana des d'una perspectiva de gènere.
 • Elaborar el mapa de prestacions socials municipals en l'àmbit de l'habitatge.
 • Col·laborar amb altres entitats i administracions en clau metropolitana.

Llegir més

3