AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Enfortir l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic
  • Fomentar un sistema de cooperació i suport directe als serveis municipals de promoció econòmica, d'ocupació, d'innovació social i tecnològica i d'impuls de noves economies locals emergents.
  • Impulsar polítiques de concertació amb els actors socials i econòmics per al desplegament de les estratègies de desenvolupament econòmic del territori dins de l'àmbit de l'AMB i amb la vocació de coordinar-se més amb la regió metropolitana.
  • Continuar els programes i les polítiques destinats al suport empresarial i industrial al territori metropolità.
  • Realitzar un catàleg de serveis en matèria de desenvolupament econòmic.
  • Incorporar criteris de despesa pública intel·ligent a l'àrea de Serveis Generals de l'AMB com una eina més al servei dels objectius del PAM 2019-2023 (criteris socials i ambientals, compra pública innovadora).
  • Consolidar i millorar les eines de suport, informació i geolocalització (portals web) per a les empreses i ajuntaments, per a la captació d'inversió, sobre informació econòmica d'interès metropolità i sobre la situació del parc immobiliari i empresarial.

Llegir més

0

Suports

Cohesió social i desigualtat

| Autor/a: AMB

Implementar mesures de suport als ajuntaments que garanteixin l'ocupabilitat i la inserció laboral de la població
  • Implementar el Programa metropolità de dinamització del mercat de treball (projectes singulars, orientació i formació, emprenedoria, plans d'ocupació, i suport a la contractació per a empreses i entitats).
  • Impulsar el coneixement, l'anàlisi i la recerca aplicada en l'àmbit de la formació professional (FP).
  • Difondre la formació professional amb accions per visibilitzar-la com una opció de futur.

Llegir més

2