AVÍS: Procés de participació en línea tancat

1

Suports

Pla metropolità de mobilitat urbana

| Autor/a: AMB

Desplegar les actuacions del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) com a instrument de vertebració del territori, d'impuls a la construcció d'infraestructures, d'ordenació dels serveis de mobilitat, de promoció de la mobilitat sostenible i de coordinació dels plans de mobilitat urbana dels 36 municipis
  • Aprovar definitivament el Pla metropolità de mobilitat urbana, un cop incorporades les aportacions i al·legacions que enriqueixin el document.
  • Iniciar l'execució de les mesures i actuacions del PMMU, en especial les que són competència de l'AMB o depenen directament de les seves responsabilitats.
  • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament i execució de mesures que estiguin incloses al PMMU aprovat per l'AMB.
  • Promoure mesures de millora de la mobilitat sostenible per motiu de feina i d'estudi en grans centres de generació de mobilitat i polígons d'activitat econòmica.

Llegir més

0

Suports

Construcció d'infraestructures

| Autor/a: AMB

Reclamar l'impuls a la construcció de les grans infraestructures metropolitanes
  • Continuar reclamant la participació de representants de l'AMB en òrgans de gestió que són competència de l'Estat i que afecten directament l'àmbit metropolità, com són el port i l'aeroport. 

Llegir més

14