1

Suports

Administració eficient i sostenible

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Promoure una administració eficient, eficaç i sostenible
  • Continuar implementant mesures de millora de l'eficiència energètica als edificis de l'AMB.
  • Continuar la renovació del parc mòbil de l'AMB amb la incorporació de més vehicles de baixes emissions i més eficients energèticament, prioritàriament de vehicles elèctrics.
  • Assegurar la sostenibilitat econòmica dels serveis metropolitans.
  • Impulsar el pla de carrera per als treballadors i treballadores de la institució.
  • Actualitzar el Pla d'igualtat de la institució i dels organismes dependents.
  • Utilitzar les possibilitats que es fixin legalment per tal de rebaixar tant com es pugui la temporalitat del personal.
  • Implementar el subministrament energètic als edificis públics de l'àmbit de l' AMB mitjançant Barcelona Energia (l'operador energètic metropolità).
  • Assumir les competències traspassades arran de la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès, segons decret la Generalitat.
0 comentaris