PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

1

Suports

Projectes vertebradors del territori

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Cooperar i oferir assistència tècnica orientada al desenvolupament de projectes d'abast metropolità i vertebradors del territori
  • Redactar i fer el seguiment del catàleg de recomanacions per assessorar els ajuntaments metropolitans en el desenvolupament de les seves polítiques d'habitatge.
  • Fer el seguiment de les polítiques relacionades amb l'ordenació i gestió dels grans espais lliures de caràcter territorial (mosaic agroforestal, espais fluvials, front marítim).
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">