PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

0

Suports

Cohesió social i vulnerabilitat

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Pal·liar i reduir els efectes de les situacions socials de vulnerabilitat
  • Implementar el Programa metropolità de foment de la cohesió social (convivència, llars vulnerables, accessibilitat universal, gènere i identitat, atenció al sensellarisme i garantia alimentària).
  • Donar més solidesa a les bases de dades per conèixer millor la realitat social metropolitana.
  • Impulsar un espai de coordinació metropolità en matèria de polítiques socials.
  • Elaborar el mapa metropolità del programa de garantia alimentària.
  • Promocionar l'adhesió dels municipis metropolitans al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).
  • Analitzar la vulnerabilitat habitacional i residencial metropolitana des d'una perspectiva de gènere.
  • Elaborar el mapa de prestacions socials municipals en l'àmbit de l'habitatge.
  • Col·laborar amb altres entitats i administracions en clau metropolitana.
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">