0

Suports

Projectes metropolitans amb funcionalitat municipal

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
  • Millorar els sectors generadors de desenvolupament d'activitats econòmiques o altres que requereixen, per la seva transcendència, un elevat nivell d'implicació i d'intervenció per part de l'AMB, com poden ser les transformacions urbanes en els entorns dels grans nodes ferroviaris.
  • Establir un nou programa de suport als ajuntaments en matèria d'àrees d'activitat econòmica.
  • Promoure programes de millora i certificació de qualitat de les àrees d'activitat econòmica.
  • Millorar projectes relacionats amb l'àmbit de l'associacionisme del teixit productiu com a mesura per potenciar els agents d'interlocució territorial i municipal.
0 comentaris