0

Suports

Plans, programes i projectes metropolitans

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d'abast metropolità i amb una marcada funcionalitat municipal
  • Iniciar un pla de desenvolupament social, territorial i econòmic per a la integració de l'àrea del Besòs.
  • Desenvolupar els plans i programes d'inversions de les diferents àrees de la Institució.
  • Ordenar, recuperar i gestionar els espais fluvials mitjançant l'execució de projectes dins del marc del Pla d'inversions en col·laboració amb els municipis.
  • Executar les transformacions urbanes dels nodes ferroviaris i ordenar l'espai recuperat mitjançant la planificació urbanística i la posada en marxa de programes associats.
  • Proposar i gestionar els projectes cofinançats amb fons FEDER i d'altres programes transnacionals.
  • Redactar projectes seleccionats dins del Pla d'inversions.
  • Licitar i executar les obres contingudes en el Pla d'inversions.
  • Donar assistència tècnica als municipis per a la planificació i la redacció de projectes.
  • Establir, en el marc de la Comissió de Coordinació de Plans i Programes Metropolitans, un esquema de funcionament i elaboració de protocols per a l'emissió d'informes referents als plans i programes que ho necessitin.
0 comentaris