0

Suports

Patrimoni construït i paisatge cultural

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Promocionar el patrimoni construït i el paisatge cultural
  • Col·laborar amb els municipis per a l'inventari del patrimoni construït i el paisatge cultural i la creació dels itineraris patrimonials metropolitans.
  • Concertar amb altres organismes, programes i línies de subvenció nacionals i transnacionals i preparació de projectes FEDER en la línia de la valorització i conservació del patrimoni cultural i industrial.
0 comentaris