0

Suports

Integració urbana d'infraestructures

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Dur a terme la integració urbana de grans infraestructures
  • Continuar donant assessorament i assistència tècnica als municipis per a la integració urbana de les actuacions de soterrament i millores d'infraestructures (l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac).
  • Donar suport tècnic per al disseny i la resolució de la integració d'altres infraestructures metropolitanes.
0 comentaris