Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

Maria Jose de Ahumada Batlle
  • Reutilitzar les tres xemeneies i l'edifici de turbines amb un gran equipament cultural de nivell europeu que contempli l'activitat econòmica pròpia que en generi. L'equipament haurà de fer una reserva d'espai suficient perquè, com a mínim, els visitants puguin interpretar l'edifici en el seu context històric a nivell tècnic, econòmic i social. Seria desitjable que també pogués explicar el passat industrial i obrer dels nombrosos conjunts industrials que van ocupar el litoral barcelonès des de Poble Nou fins a Montgat.

  • Millorar l'actual zona esportiva (Poliesportiu Marina Besòs i camp de futbol Ruiz Casado) i recuperar la piscina descoberta desapareguda per la instal·lació de les carpes d'oci nocturn de la discoteca «Atlàntida».

  • Millorar i ampliar l'actual Parc del litoral integrant-lo biològicament amb la desembocadura del riu.

  • Recuperar les platges fent-les accessibles al bany i a les activitats pròpies de la costa però preservant la zona més propera a la desembocadura el màxim de naturalitzada en connexió biològica amb el riu i el Parc del litoral.
  • Ordenar el sòl industrial per tal d'afavorir la implantació d'indústries de baix impacte mediambiental aprofitant la proximitat (2 parades de tramvia) del nou Campus de la UPC i de l'Institut de Recerca de l'Energia (IREC).

Llegir més

1