0

Suports

Prevenció de residus municipals

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Posar en marxa o aprofundir en el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
  • Crear el Consell Metropolità per al Residu Zero.
  • Establir el corresponent instrument de seguiment, anàlisi i avaluació (encomanda a Barcelona Regional) per al desenvolupament i desplegament del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
  • Desenvolupar el pla de despesa del PREMET25 i, específicament, les inversions que facin possible la transició del tractament de la fracció resta al tractament de recollides selectives.
  • Finalitzar la tramitació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25). 
0 comentaris