PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

0

Suports

Plans de relacions internacionals i de cooperació

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Millorar l'estratègia i l'operativa de l'acció internacional i de cooperació de l'AMB
  • Elaborar i aprovar el Pla de relacions internacionals 2020-2025 i fer-ne el seguiment.
  • Elaborar, amb la participació dels actors metropolitans i entitats sòcies prioritàries, el Pla director de cooperació 2020-2024 en els àmbits de l'AMB, aprovar-lo i fer-ne el seguiment.
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">