PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

0

Suports

Operador energètic

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Contribuir a l'extensió dels serveis i a la gestió pública i comunitària de l'operador energètic
  • Fomentar la seva implementació als edificis públics de l'AMB i obrir-lo progressivament als usuaris residencials i comercials a tot l'àmbit metropolità.
  • Desenvolupar pilots de l'operador en 3 àmbits que permetin consolidar-lo: a) polígons industrials, b) barris amb criteris energètics i c) rehabilitacions energètiques.
  • Ampliar l'Observatori Metropolità de l'Energia amb la incorporació de cartografia energètica, renovació de balanços energètics municipals agregats i dades massives d'energia sobre Barcelona.
  • Implementar el model metropolità d'escoles NZEB.
  • Redactar el Pla director d'emmagatzematge a l'AMB 2023, un estudi de com, quan i on convé fer inversions en emmagatzematge els pròxims 4 anys, tenint en compte l'anàlisi del cicle de vida (LCA).
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">