PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

0

Suports

Habitatge assequible

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Crear i mantenir bases de dades amb l'objectiu de quantificar i fer el seguiment de l'oferta d'habitatge assequible existent
  • Prioritzar la incorporació de nova informació rellevant sobre l‘oferta d'habitatge assequible existent a les bases de dades.
  • Dimensionar els recursos destinats al Servei d'Informació i Estudis Territorials per tal que siguin els adequats pel volum d'informació que s'ha de mantenir relacionat amb l'oferta d'habitatge assequible existent.
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">