PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

2

Suports

Fons de finançament de la Unió Europea

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Aconseguir finançament de la Unió Europea per a projectes estratègics metropolitans
  • Executar el Conveni FEDER amb la Generalitat de Catalunya.
  • Presentar projectes, de qualsevol dels àmbits competencials de l'AMB, en convocatòries competitives i fons de la Unió Europea per dur-los a terme en l'àmbit europeu i de cooperació internacional.
  • Incidir en la programació del pressupost europeu 2021-2027.
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">