0

Suports

Equilibri financer del transport metropolità

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, instant altres administracions a atendre les seves obligacions respecte de les competències de l'AMB
  • Formalitzar convenis amb els municipis de la segona corona que disposen de transports públic urbans, especialment en ocasió de la finalització dels seus contractes actuals, amb el traspàs de la titularitat i gestió d'aquests serveis i la garantia de sostenibilitat econòmica.
  • Demanar a la Generalitat de Catalunya la programació del traspàs dels serveis d'autobusos interurbans diürns i nocturns que circulen majoritàriament dins de l'àmbit de l'AMB, per tal d'integrar-los en una única xarxa metropolitana, incloent-hi una dotació econòmica que en garanteixi la sostenibilitat econòmica.
0 comentaris