0

Suports

Dret a l'habitatge

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Impulsar estratègies col·laboratives per tal de refermar el dret a l'habitatge en el marc del territori metropolità
  • Constituir la Comissió de Coordinació d'Estratègies per a l'habitatge metropolità.
  • Obrir noves fórmules de col·laboració publicoprivada amb la modalitat de concursos de concessió de drets de superfície per a la construcció de 1.500 habitatges de protecció oficial.
  • Establir acords de cessió d'habitatge amb la Sareb i altres grans tenidors de parcs d'habitatge buit o per rehabilitar.
  • Planificar i gestionar els instruments de sòl i habitatge.
  • Impulsar la cooperació i concertació del conjunt de territoris i institucions de la regió metropolitana de Barcelona en relació amb l'habitatge.
0 comentaris