1

Suports

Contaminació atmosfèrica i acústica

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, amb la millora i el desenvolupament del Pla de sostenibilitat de l'AMB i del Pla clima i energia 2030
  • Estendre el model d'avaluació dins l'àmbit de tots municipis amb ZBE.
  • Avaluar la immissió per valorar com diferents mesures poden contribuir a acomplir els objectius 2020 de la UE (coordinació amb mobilitat).
  • Adoptar les mesures necessàries (incorporant-les en els sistemes de gestió) per minimitzar la contaminació acústica a les instal·lacions metropolitanes de residus i de sanejament. 
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">