PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

0

Suports

Coneixement d'escala metropolitana

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Generar coneixement i transferir bones pràctiques d'escala metropolitana que permetin innovar i millorar la gestió de l'AMB
  • Promoure activitats formatives, de debat, publicacions i transferències de coneixement de generació pròpia o en partenariat amb socis com, per exemple, el CIDOB o l'IBEI. 
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">