AVÍS: Procés de participació en línea tancat

0

Suports

Informació cartogràfica

| Autor/a: AMB

Consolidar i millorar la producció i la difusió de cartografia de base i temàtica de tot l'àmbit territorial metropolità, inclòs el terme municipal de Barcelona
  • Introduir la innovació tecnològica en tot el cicle de vida de la cartografia de base i temàtica amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la producció (reduir terminis d'actualització, incorporar més informació...).
  • Ampliar l'abast de la difusió i ús dels productes cartogràfics de base i temàtics.

Llegir més

1