0

Suports

Identitat de l'AMB

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Impulsar un pla de comunicació que reforci la identitat de l'AMB
  •  Elaborar i executar el Pla de comunicació del mandat.
  • Complir les normes d'imatge metropolitana en les publicacions en paper, digitals i pàgina web institucionals.
  • Organitzar i establir protocols per a la utilització de les xarxes socials institucionals.
  • Donar suport corporatiu als espais destinats a la presència de l'AMB en fires, congressos i altres esdeveniments internacionals.
  • Estudiar l'elaboració d'una agenda metropolitana digital periòdica (web-news) que integri notícies, activitats institucionals i destacats de tot l'àmbit de l'AMB
0 comentaris