0

Suports

Transició energètica

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Impulsar polítiques de transició energètica mitjançant l'estalvi i la generació d'energia renovable, així com polítiques per fer front a l'emergència/crisi climàtica dins del Pla clima i energia 2030
  • Estudiar la vulnerabilitat climàtica del territori metropolità amb l'objectiu d'orientar les polítiques metropolitanes amb criteris de prioritat i justícia climàtica, a més dels ja existents, i elaborar estudis que permetin avançar en el coneixement de la prevenció i adaptació als impactes del canvi climàtic en el territori metropolità.
  • Constituir òrgans decisoris, de seguiment i d'assessorament per integrar la variable climàtica en totes les polítiques transversals de l'AMB (constitució de la taula metropolitana d'emergència climàtica). Fer un estudi per a la creació de un fons metropolità d'emergència climàtica.
  • Impulsar mesures de reducció i d'adaptació vinculades al verd i al blau no incloses fins ara en les línies de l'AMB: cobertes, mitgeres, murs i energia verds i accés a punts aigua en consonància amb els plans de recursos hídrics, etc. Mantenir l'estratègia de gestió del carboni.
  • Estudiar possibles fonts energia renovable diferents de les fotovoltaiques en instal·lacions del cicle de l'aigua.
  • Fomentar la coordinació a escala metropolitana i col·laborar en la implantació de xarxes locals de climatització, amb suport al desenvolupament de polítiques sobre xarxa de fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc.
  • Desenvolupar cobertes biosolars, la xarxa de fotolineres, cobertes públiques i industrials i espais fotovoltaics, mobilitat elèctrica, etc. com a mesura clau per mitigar el canvi climàtic i adaptar-s'hi.
  • Redactar una ordenança tipus (o alternativa) que reguli els usos a les cobertes per a la millora ambiental de les ciutats metropolitanes (cobertes i murs verds + energia fotovoltaica).
0 comentaris