0

Suports

Tarifació social

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Consolidar un nou sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió social i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió, que s'adapti a les noves necessitats dels col·lectius de beneficiaris i que aprofiti els nous instruments de gestió
  • Ampliar la tarifació social al conjunt de municipis de l'àrea metropolitana, garantint la sostenibilitat econòmica del sistema.
  • Promocionar la targeta T-verda amb l'objectiu d'incrementar la retirada de la circulació de vehicles contaminants.
  • Promocionar el sistema de tarifació social, amb l'ampliació de la prestació de serveis de l'AMB als municipis i la millora del control d'accés al sistema a través de l'Administració Oberta de Catalunya.
  • Modificar els criteris d'atorgament de la tarifació social per ampliar la cobertura a nous col·lectius en risc d'exclusió.
0 comentaris