0

Suports

Recerca

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Continuar les línies de recerca consolidades a l'Àrea de Planificació Estratègica
  • Definir els àmbits dels barris estadístics com a àmbits d'estudi mínim de l'AMB per a la definició de polítiques metropolitanes i càlcul d'indicadors, en col·laboració amb l'IERMB.
  • Avaluar l'ús dels espais públics del territori de l'AMB mitjançant una base de dades georeferenciada d'anàlisi per crear una estratègia de millora dels aspectes relacionats amb polítiques d'inclusió social, convivència i sostenibilitat.
0 comentaris