0

Suports

Protecció de la legalitat urbanística

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Fer efectiu el desplegament del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística
  • Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per fer efectiu l'inici de la seva tasca amb les dates acordades als corresponents convenis.
  • Dotar el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística dels recursos necessaris per fer efectiva la continuació de la seva tasca un cop consolidats tots els convenis. 
0 comentaris