0

Suports

Polítiques d'abastament d'aigua

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Millorar les polítiques d'abastament 
  • Realitzar els tràmits oportuns per a l'aprovació del Pla director del cicle integral de l'aigua.
  • Garantir el subministrament universal i l'exercici de les competències metropolitanes.
  • Donar suport als municipis que sol·licitin l'establiment d'una gestió municipal directa, sempre que es garanteixi la viabilitat jurídica, tècnica i econòmica del servei.
  • Desenvolupar un sistema de recollida de dades que permeti obtenir la informació necessària per elaborar indicadors relacionats amb el cicle de l'aigua.
  • Continuar les polítiques d'increment de l'aprofitament de les aigües regenerades i freàtiques i de retorn al medi natural i amb el compliment dels acords de la Taula del Ter.
0 comentaris