PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

0

Suports

Modernització de l'Administració

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Garantir la proximitat i la participació ciutadana en la gestió i prestació dels serveis públics i el dret a la bona administració
  • Actualitzar les cartes de servei de les diferents àrees de la Institució per adaptar-les als objectius corresponents al mandat i retre comptes.
  • Establir mecanismes per avaluar l'opinió dels sectors interessats i de la ciutadania en general sobre la qualitat dels serveis metropolitans, i definir els mecanismes d'integració dels suggeriments com a element de millora en la prestació dels serveis.
  • Definir un pla d'accions per a la implementació dels objectius corporatius de transparència, comunicació, informació i participació per donar compliment a l'actual marc legislatiu.
  • Revisar el Reglament orgànic metropolità (ROM) per adequar-lo als principis inspiradors de govern transparent i obert a la participació.
  • Certificar, per a entitats terceres i independents, els serveis prestats per l'AMB d'acord amb estàndards internacionals de sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient.
  • Difondre els principals plans i projectes d'interès metropolità i promoure la participació ciutadana mitjançant els espais de comunicació metropolitans i les sessions i processos participatius.
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">