0

Suports

Estratègia de l'aminant

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Monitorar les accions preventives i pal·liatives
  • Inventariar tots els edificis i construccions propietat de l'AMB per a la detecció d'amiant.
  • Fer el seguiment de les diferents iniciatives de l'AMB (Pla director urbanístic metropolità PDU; Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic), organismes associats (Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, OHB; Consorci Metropolità de l'Habitatge, CMH; Transports Metropolitans de Barcelona, TMB) i altres administracions (Generalitat de Catalunya) per a la detecció i erradicació de l'amiant.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.