0

Suports

Estratègia de l'aminant

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Determinar l'abast dels riscos associats a l'amiant
  • Elaborar un sistema d'eines i protocols de gestió per a treballs amb amiant (SEPGTA) encaminat a l'erradicació i el tractament dels materials que continguin amiant dins de l'àmbit territorial metropolità i redactar un manual de recomanacions i bones pràctiques. Quedaran vinculats a aquest sistema tots els serveis de l'AMB i es facilitarà la participació dels municipis.
  • Impulsar la formació del personal de l'AMB implicat en l'execució de projectes i obres sobre l'amiant i els seus efectes.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.