1

Suports

Eficiència i innovació en el transport públic

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Liderar la implantació i el manteniment del projecte T-Mobilitat a l'àmbit dels 36 municipis, en col·laboració amb l'ATM, exercint les funcions que corresponen a l'AMB com a titular dels serveis de transport públic en aquest territori
  • Adaptar i integrar la tarifació social i ambiental a la T-Mobilitat.
  • Participar activament en la posada en servei del projecte T-Mobilitat, en especial en els serveis que són titularitat de l'AMB.
  • Convertir l'AMB i les empreses públiques dependents en actors de referència a l'àmbit dels 36 municipis pel que fa al desenvolupament del projecte T-Mobilitat, en les funcions d'informació i atenció a la ciutadania a la qual l'AMB presta serveis.
0 comentaris