0

Suports

Col·laboració amb centres de recerca

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Articular la participació, el debat i la col·laboració amb altres entitats
  • Establir mecanismes de col·laboració amb les universitats, centres de recerca i entitats del sector per a la promoció i recerca de solucions innovadores per a la millora de la governança i la qualitat metropolitana.
  • Desplegar les mesures organitzatives necessàries per optimitzar les aportacions del PEMB, l'IERMB i Barcelona Regional als àmbits de gestió metropolitans.
  • Establir acords de col·laboració amb altres entitats de gestió d'informació estadística (Diputació de Barcelona, Idescat, INE) per a una gestió coordinada de les enquestes elaborades per l'IERMB.
  • Continuar les accions de dinamització i participació mitjançant les taules de participació i debat de les diverses àrees de gestió de l'AMB.
0 comentaris