Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

AMB

ACA

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Establir acords amb l'ACA, com a ens responsable, per tal de millorar el sanejament de les aigües residuals.
  • Exigir a l'ACA la reducció del nombre d'habitants que no estan connectats a la xarxa de sanejament en alta mitjançant l'execució d'obres pendents a diverses urbanitzacions de Castellbisbal i Cervelló.
  • Executar obres de sanejament que proporcionin un sistema més segur i robust, entre altres el nou col·lector del Morrot.
  • Minimitzar els impactes en el medi ambient provocats per avaries o reparacions de les instal·lacions existents, amb la reducció de l'impacte del col·lector de Llevant.
  • Minimitzar les afectacions de qualitat de les depuradores (efluents i fangs) especialment amb el tractament de fangs de la planta del Besòs.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.