0

Suports

Eines per al teixit empresarial i els inversors

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Facilitar eines i recursos de valor afegit per al teixit empresarial i els inversors per al desenvolupament òptim de l'activitat econòmica i la millora de la competitivitat
  • Potenciar el portal d'atracció d'inversions per facilitar a l'inversor la posada en marxa de l'activitat econòmica.
  • Promocionar el mercat immobiliari destinat a usos empresarials com un servei de valor afegit al teixit empresarial i facilitar així la millora de la ubicació de l'empresa al territori, el creixement i desenvolupament òptims de la seva activitat, tot donant més visibilitat als serveis existents.
  • Desenvolupar noves eines i recursos que propiciïn la correcta transició cap a una indústria de qualitat, sostenible i innovadora mitjançant la projecció i millora de la informació disponible dels polígons d'activitat econòmica (PAE).
  • Consolidar els projectes de suport empresarial: xarxa metropolitana d'oficines d'atenció a l'empresa, plataformes de suport i informació, associacionisme empresarial i certificacions de qualitat dels PAE.
  • Establir un programa de suport per a l'atracció i reinversió de les empreses del territori metropolità.
0 comentaris