PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

6

Suports

Convocatòries públiques de projectes de cooperació

| Autor/a: AMB | 1 comentari

Impulsar la complementació i concertació en cooperació amb agents del territori metropolità amb expertesa en els àmbits de l'AMB
  • Gestionar convocatòries públiques de projectes de cooperació i educació per a la ciutadania global, en el marc del Pla director de cooperació internacional, destinades als actors dels municipis metropolitans.
  • Realitzar accions de cooperació i educació per a la ciutadania global de manera coordinada amb actors del territori (entitats supramunicipals, empreses, universitats i la societat civil organitzada) en el marc del Pla director de cooperació internacional.
1 Comentari
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">