0

Suports

Bon govern i govern obert

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Reforçar el compliment de la normativa de transparència i govern obert mitjançant la col·laboració institucional i els intercanvis d'experiències i bones pràctiques
  • Aprovar una ordenança metropolitana de transparència, integritat pública i bon govern que desplegui i aprofundeixi en l'aplicació de la normativa sobre transparència a l'administració metropolitana i a les entitats del sector públic, que incorpori l'objectiu 16 (pau, justícia i institucions sòlides) de l'Agenda 2030 de l'ONU, i que reguli les funcions de l'Agència de Transparència i les funcions dels enllaços de transparència.
  • Aprofundir en l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en el desplegament de les polítiques de transparència, integritat pública, prevenció de la corrupció i bon govern amb representants d'organismes homòlegs d'àmbit local i metropolità i reforçar la coordinació amb les institucions especialitzades en matèria de transparència, integritat i bon govern.
  • Fomentar la transparència en els ajuntaments metropolitans mitjançant una convocatòria bianual de subvencions.
  • Promoure la recerca acadèmica en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern i incentivar el coneixement científic en aquest àmbit a través d'una convocatòria anual d'ajuts.
  • Millorar l'efectivitat de la tramitació de sol·licituds d'accés a la informació pública a l'administració i el sector públic metropolità revisant i actualitzant la circular per adaptar-la a les noves exigències reglamentàries.
  • Renovar el Portal de Transparència per tal que doni accés i informació addicional sobre tots els continguts que han de ser objecte de publicitat activa de l'AMB i les entitats vinculades.
  • Desplegar la metodologia d'autodiagnosi del compliment de les obligacions de publicitat activa per a l'AMB i les seves entitats vinculades (MIPAT).
0 comentaris