PAM 2023 | 2027

Pla d'actuació metropolità

1

Suports

Àrees metropolitanes del món

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Millorar el reconeixement del fet metropolità a escala internacional i en particular en l'àmbit de la Unió Europea, la Mediterrània, Àfrica i Amèrica
  • Potenciar la xarxa europea d'àrees metropolitanes EMA.
  • Desenvolupar nous projectes a la xarxa Metropolis, reforçar l'Observatori Metropolità i la copresidència de l'AMB en l'àmbit de l'espai públic.
  • Impulsar nous projectes i accions de capacitació tècnica entre les ciutats i metròpolis mediterrànies amb MedCités.
  • Participar a l'Associació de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).
  • Incidir amb accions de lobby en l'agenda política del sistema de les Nacions Unides i de la Unió Europea en relació amb l'àmbit competencial de l'AMB.
0 comentaris
Guest" activeplugins="displayfeatures" sendpageview="true">