Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

7

Suports

AMB

Transparència i bon govern

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Garantir el dret d'accés a la informació pública i avançar en la cultura del bon govern, el govern obert i el dret a una bona administració.
  • Establir els instruments metodològics d'informació i formació que materialitzin el bon govern i el govern obert, així com els mecanismes per a la transparència i la rendició de comptes de l'AMB i entitats vinculades.
  • Fer efectiu el dret d'accés a la informació pública a través d'un sistema de gestió que integri les sol·licituds d'informació en el funcionament i la garantia de resolució.
  • Elaborar i implementar el Codi de conducta dels alts càrrecs.
  • Crear el Registre de grups d'interès propi per facilitar la participació ciutadana.
  • Promoure canals de participació ciutadana en el seguiment de la transparència metropolitana. Promoure la coordinació i col·laboració en aquest àmbit amb altres institucions, especialment amb la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.