Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

14

Suports

Pilar Vicente Vara

rehabilitació, regeneració i renovació urbana SENSE ENCARIR els immobles.

| Autor/a: Pilar Vicente Vara | 0 comentaris

Tornar

La Llei del Sòl i Rehabilitació urbana preveu eines legals de rehabilitació, regeneració i renovació urbana per tal que aquestes actuacions NO ENCAREIXIN encara més el preu dels immobles: 

a) Contracte de cessió, amb facultat d'arrendament o atorgament de dret d'explotació a tercers, de finques urbanes o d'elements d'aquestes per temps determinat a canvi del pagament ajornat de la part del cost que correspongui abonar als propietaris de les finques.

b) Contracte de permuta o cessió de terrenys o de part de l'edificació subjecta a rehabilitació per determinada edificació futura.

c) Contracte d'arrendament o cessió d'ús de local, vivenda o qualsevol altre element d'un edifici per termini determinat a canvi de pagament per l'arrendatari o cessionari del pagament de tots o d'algun dels següents conceptes: impostos, taxes, quotes a la comunitat o agrupació de comunitats de propietaris o de la cooperativa, despeses de conservació i obres de rehabilitació i regeneració i renovació urbanes.

d) Conveni d'explotació conjunta de l'immoble o de parts del mateix.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.