Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

8

Suports

AMB

Llei de la transparència

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
Impulsar i promoure la transparència de forma transversal i procedimental en l'organització i en l'activitat de l'AMB i entitats vinculades, donant compliment als requeriments de la normativa catalana i estatal que regula la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern.
  • Impulsar la creació i el funcionament del Consell Assessor de Transparència Metropolitana de l'AMB com a òrgan de suport a l'Agència de Transparència.
  • Impulsar la transparència en l'àmbit de l'administració de l'AMB, dels seus organismes dependents i del govern metropolità a través de l'elaboració i implementació d'un Pla de transparència metropolitana.
  • Promoure la creació i gestió del Portal de Transparència de l'AMB, integrat en el seu web corporatiu o seu electrònica, de manera que sigui interoperable amb el Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.
  • Impulsar internament la cultura de les dades obertes (open data), optimitzant els estudis i les dades existents amb relació a les accions que es desenvolupen.
  • Establir indicadors de compliment de la transparència de l'AMB, així com indicadors relatius al registre públic de contractes, la publicació de les cartes de serveis, el registre de convenis i el sistema d'avaluació dels serveis públics.
  • Promoure la incorporació de clàusules de transparència en els processos de contractació, en les concessions i en totes les modalitats de gestió de serveis.
  • Desenvolupar instruments de prevenció de conflictes d'interessos i promoure'n l'aplicació i avaluació.
  • Col·laborar amb els municipis metropolitans, quan ho requereixin, en els àmbits de la transparència, la informació pública i el bon govern.
  • Potenciar els principis del bon govern en l'àmbit dels serveis d'interès general i universal en coordinació amb bones pràctiques a l'àmbit europeu.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.