Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

9

Suports

AMB

Combat a les desigualtats

| Autor/a: AMB | 0 comentaris

Tornar
 • Impulsar programes i projectes per fer front a les desigualtats i per reforçar la igualtat d'oportunitats i els drets socials.
 • Coordinar polítiques socials d'atenció directa a la ciutadania amb la creació d'una taula per a la promoció de polítiques comunes de rescat social i igualtat d'oportunitat, en la línia dels projectes en execució com el CUESB.
 • Impulsar el projecte de salari mínim metropolità de referència.
 • Estudiar les formes més adients per tal d'establir un sistema d'assistència tècnica als municipis que no disposen d'estructura tècnica per a desenvolupar els programes de polítiques socials impulsats per l'AMB, en col·laboració amb els consells comarcals.
 • Desenvolupar noves línies de treball relacionades amb l'accessibilitat als equipaments, serveis, espai públic, mobilitat, etc., per als diversos col·lectius afectats, de manera coordinada entre els ajuntaments i en cooperació amb altres administracions (Diputació, Generalitat i Estat).
 • Mantenir el sistema de tarifació social metropolità com a instrument fonamental de l'AMB per a la millora de la cohesió i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió.
 • Aprofundir en la lluita contra la pobresa energètica i garantir el subministrament de serveis bàsics impulsant la implicació de les subministradores per coresponsabilitzar-les en la problemàtica.
 • Elaborar en col·laboració amb els ajuntaments la definició d'un model metropolità d'autonomia energètica a les llars.
 • Sensibilitzar i capacitar tècnics municipals, entitats, col·lectius socials i ciutadans en la prevenció i mitigament del malbaratament energètic, fomentant l'autonomia i l'eficiència energètica i d'altres serveis bàsics.
 • Impulsar el pla de lloguers socials per als col·lectius més desfavorits i cooperar amb els serveis d'habitatge en el programa específic per evitar els desnonaments per motius de vulnerabilitat econòmica a escala metropolitana.
 • Participar en la definició d'una política metropolitana d'habitatge amb relació als programes directament relacionats amb la creació d'ocupació, reactivació econòmica i cohesió social vinculats a la rehabilitació extensiva, adequació habitatges buits, eficiència energètica, lloguer social i promoció d'habitatge assequible.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.