L'Àrea d'Internacional i de Cooperació impulsarà les relacions de l'AMB amb els organismes internacionals alineats amb les agendes de les Nacions Unides (ONU), en particular l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), la Nova Agenda Urbana (Hàbitat III), els Acords de París sobre Canvi Climàtic i els acords de la cimera de Madrid, i el compromís i participació activa en defensa dels Drets Humans. També treballarà amb les institucions europees i amb altres institucions regionals com la Unió per la Mediterrània. I no haurà de perdre de vista que la crisi pandèmica també impactarà en els propers anys en el desplegament de les polítiques de cooperació i de relacions amb organismes supranacionals.

D'altra banda es treballarà per tal que l'AMB sigui una metròpolis de referència a Europa, la Mediterrània, Àfrica i Amèrica en el desenvolupament de projectes i se sumi a les iniciatives i estratègies que s'impulsin des d'altres nivells de govern, actors econòmics, la societat civil i les xarxes internacionals. Aquesta estratègia també es vehicularà a través de xarxes com l'associació European Metropolitan Authorities (EMA) i MedCities. A escala global l'AMB articularà les seves relacions amb altres àrees metropolitanes del món a través de xarxes com Metropolis i Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

Així mateix continuarà la important tasca de mantenir dinàmiques de col·laboració amb altres governs metropolitans i organitzacions amb l'objectiu d'innovar, compartir, transferir coneixement i donar visibilitat al paper de l'AMB i als projectes emblemàtics d'aquest mandat. En aquesta línia el finançament europeu serà clau, ja sigui a través del Conveni del FEDER amb la Generalitat de Catalunya com a través de projectes dins de convocatòries competitives de la Comissió Europea. També es mantindrà un paper actiu en el seguiment de les negociacions del marc financer plurianual de la UE 2021-2027 per tal d'aconseguir nous recursos per a projectes metropolitans.

A més, es contribuirà a garantir els drets humans, el dret a la ciutat o els drets ambientals a territoris on es treballa amb les institucions públiques locals, com ajuntaments i àrees metropolitanes, i amb organitzacions no governamentals. Paral·lelament, es treballarà amb els ajuntaments metropolitans per tal de donar-los suport en el seu compromís vers la cooperació i l'educació per a la ciutadania global a través d'un programa metropolità i de la cooperació coordinada.

Així mateix, l'AMB continua destinant el 0,7 % dels ingressos propis a cooperació internacional, una reivindicació social assumida per l'ONU.

En aquest context es proposa la següent línia d'intervenció:

  • Potenciació de la projecció exterior de l'AMB i contribució a la garantia de drets en l'àmbit urbà
Potenciació de la projecció exterior de l'AMB i contribució a la garantia de drets en l'àmbit urbà
ODS5
 
ODS11
 
ODS 16
 
ODS 17