Accessos directes:

Logotip pam.cat pam.cat

Cercador global de l'AMB

4

Suports

AMB

Transport públic sostenible econòmicament

| Autor/a: AMB | 1 comentari

Tornar
Garantir la sostenibilitat econòmica i l'equilibri financer del sistema de transport públic metropolità, en el marc de les actuals dificultats econòmiques i financeres de les administracions estatals i autonòmica, per atendre les seves obligacions en el finançament de les competències de l'AMB.
 • Reclamar a l'Administració general de l'Estat més participació en el finançament del transport públic metropolità.
 • Instar el Govern de la Generalitat perquè dugui a terme el desenvolupament de la Llei de finançament del transport públic aprovada recentment, mitjançant les disposicions reglamentàries corresponents i les mesures de fiscalitat apropiades, orientades a concretar els mecanismes per dotar el servei de transport públic d'un marc estable de suficiència financera.
 • Crear un espai de reflexió i proposta d'actuacions per evitar que el finançament del sistema de transport públic condicioni la capacitat econòmica i la solvència creditícia de l'AMB, evitant així mateix el col·lapse financer i garantint la prestació adequada dels serveis metropolitans.
 • Seguir millorant l'eficiència en la gestió i l'esforç en la contenció tot mantenint els índexs de qualitat i satisfacció del client i l'evolució del nombre de viatgers i coordinant amb les empreses operadores de gestió directa i indirecta la implantació de les mesures necessàries per assolir aquest objectiu.
 • Consolidar els serveis de gestió indirecta de l'AMB portant a terme nous processos de licitació dels actuals serveis d'acord amb el venciment dels diferents contractes, i incorporant a la gestió indirecta altres serveis que es considerin necessaris, tot mantenint la qualitat, la contenció de la despesa i l'eficiència econòmica del sistema.
 • Consolidar, renovar i desenvolupar els contractes de gestió indirecta dels serveis Aerobús, Bus Turístic i altres serveis no integrats, com a instruments per oferir avantatges per als ciutadans de la metròpolis i per als seus visitants, alhora que són una font fonamental d'ingressos per a l'AMB, que li permet abordar el finançament d'altres serveis socials o econòmicament deficitaris.

Comentaris

Necessites iniciar la sessió per a poder afegir un comentari.

 • Comentari

  | Autor/a: Susanna Reigada

  Alhora de fer càlculs de sostenibilitat econòmica, si es vol fer exclusivament amb números, caldrà d'una vegada incloure els números que van lligats a el benefici comú, a la millora de la qualitat ambiental, a la reducció de residus a l'aire, etc... els serveis públics pel fet de ser públics en tremes econòmics clàssics potser no sempre surten "rentables"